行业新闻

柯米克GT在外不雅方面,新车的前年夜灯组做了转变

柯米克GT在外不雅方面,新车的前年夜灯组做了转变

虽然柯米克GT是基于柯米克打造而来 ,但现实上外不雅却接纳了年夜量VISION GT观点车的元素,而且还新增了1.2T策动机+7速双聚散变速箱的动力总成,使该车不仅拥有更动感的形状 ,驾驶感触感染也更有兴趣,以此来吸引更看重个性化的年青用户 。

柯米克GT在外不雅方面,新车的前年夜灯组做了转变 ,柯米克开眼角的设计被去失 ,不外觉得上还不太凶猛,却是有几分精美感。而车侧部门,柯米克GT与柯米克都是使用不异的线条设计 ,不外D柱部门有一点小的调解。

柯米克GT的内饰设计质感优先,中控面板接纳菱形纹路饰板,贯串中控的镀铬饰条两头有GT三色装饰 。

配置方面 ,柯米克GT全系标配LED前年夜灯、LED日行灯以及转向灯。除了此以外,多重自动安全体系 、ESP车身电子不变体系、HHC坡道辅助体系、斯柯达数字互接洽统(及时路况导航 、限行路径计划、在线舆图进级、乐趣点推送 、语音节制 、气候查询等)、8英寸镜面触摸屏、Smartlink 智能手机映照功效(

Carplay/Carlife/Mirrorlink) 、Start-Stop策动机启停体系、全主动空调,PM2.5过滤空气净化体系,都是全数标配。

动力方面 ,新车搭载1.5L/1.2T策动机,最年夜功率别离为82kW(111PS)、85kW(116PS),峰值扭矩别离为145N·m 、175N·m ,传动方面估计将匹配5速手动或者6速手自一体变速箱 。

贝博bb平台艾弗森登录入口 - 登陆页面
【读音】:

suī rán kē mǐ kè GTshì jī yú kē mǐ kè dǎ zào ér lái ,dàn xiàn shí shàng wài bú yǎ què jiē nà le nián yè liàng VISION GTguān diǎn chē de yuán sù ,ér qiě hái xīn zēng le 1.2Tcè dòng jī +7sù shuāng jù sàn biàn sù xiāng de dòng lì zǒng chéng ,shǐ gāi chē bú jǐn yōng yǒu gèng dòng gǎn de xíng zhuàng ,jià shǐ gǎn chù gǎn rǎn yě gèng yǒu xìng qù ,yǐ cǐ lái xī yǐn gèng kàn zhòng gè xìng huà de nián qīng yòng hù 。

kē mǐ kè GTzài wài bú yǎ fāng miàn ,xīn chē de qián nián yè dēng zǔ zuò le zhuǎn biàn ,kē mǐ kè kāi yǎn jiǎo de shè jì bèi qù shī ,bú wài jiào dé shàng hái bú tài xiōng měng ,què shì yǒu jǐ fèn jīng měi gǎn 。ér chē cè bù mén ,kē mǐ kè GTyǔ kē mǐ kè dōu shì shǐ yòng bú yì de xiàn tiáo shè jì ,bú wài Dzhù bù mén yǒu yī diǎn xiǎo de diào jiě 。

kē mǐ kè GTde nèi shì shè jì zhì gǎn yōu xiān ,zhōng kòng miàn bǎn jiē nà líng xíng wén lù shì bǎn ,guàn chuàn zhōng kòng de dù gè shì tiáo liǎng tóu yǒu GTsān sè zhuāng shì 。

pèi zhì fāng miàn ,kē mǐ kè GTquán xì biāo pèi LEDqián nián yè dēng 、LEDrì háng dēng yǐ jí zhuǎn xiàng dēng 。chú le cǐ yǐ wài ,duō zhòng zì dòng ān quán tǐ xì 、ESPchē shēn diàn zǐ bú biàn tǐ xì 、HHCpō dào fǔ zhù tǐ xì 、sī kē dá shù zì hù jiē qià tǒng (jí shí lù kuàng dǎo háng 、xiàn háng lù jìng jì huá 、zài xiàn yú tú jìn jí 、lè qù diǎn tuī sòng 、yǔ yīn jiē zhì 、qì hòu chá xún děng )、8yīng cùn jìng miàn chù mō píng 、Smartlink zhì néng shǒu jī yìng zhào gōng xiào (

Carplay/Carlife/Mirrorlink)、Start-Stopcè dòng jī qǐ tíng tǐ xì 、quán zhǔ dòng kōng diào ,PM2.5guò lǜ kōng qì jìng huà tǐ xì ,dōu shì quán shù biāo pèi 。

dòng lì fāng miàn ,xīn chē dā zǎi 1.5L/1.2Tcè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ bié lí wéi 82kW(111PS)、85kW(116PS),fēng zhí niǔ jǔ bié lí wéi 145N·m、175N·m,chuán dòng fāng miàn gū jì jiāng pǐ pèi 5sù shǒu dòng huò zhě 6sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng 。

发表评论

search